Ανακοινώσεις Συνεδρίων

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ:

 • Ioannis A. Malogiannis, Arnoud Arntz, Areti Spyropoulou, Aikaterini Aggeli, Spyridoula Karveli, Eirini Tsartsara, Miranda Vlavianou, Artemios Pehlivanidis, George N. Papadimitriou, Iannis Zervas. (2014). Schema Therapy for patients with chronic depression. A single case series study. International Society of Schema Therapy Congress. Istanbul. Book of Abstracts.

 • Vasileios Boulougouris, Ioannis Malogiannis. (2014). Neurobiology & Schema Therapy: From neuroimaging studies to clinical psychotherapy. International Society of Schema Therapy Congress. Istanbul. Book of Abstracts.

 • Eirini Tsartsara, Ioannis Malogiannis, Ioannis Zervas. (2014). Early remembered Experiences, States of Mind with respect to Attachment and their association with symptom fluctuation and therapy outcome in a sample of chronically depressed female outpatients treated with Schema Therapy. International Society of Schema Therapy Congress. Istanbul. Book of Abstracts.

 • Aikaterini Aggeli, Ioannis Malogiannis, Anastasia Kalantzi Azizi & Ioannis Zervas. (2014). Psychometric properties and Confirmatory Factor Analysis (CFA) of the YSQ-S3 in a large Greek community sample. International Society of Schema Therapy Congress. Istanbul. Book of Abstracts.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ:

 • Ιωάννης Ζέρβας. (2014). Η σημασία της Θεωρίας Σχημάτων στην Ψυχοθεραπευτική πράξη. (Στρογγυλή Τράπεζα της ΕΕΘΣ και του Τμήματος Ψυχικής Υγείας Γυναικών της Α' Ψυχιατρικής Κλινικής, ΕΚΠΑ, Αιγινήτειο Νοσοκομείο, με θέμα: Θεραπεία Σχημάτων: Νεώτερα ερευνητικά δεδομένα και κλινικές εφαρμογές. Προεδρεία Ι. Α. Μαλογιάννης και Ι. Ζέρβας). 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γνωσιακών Ψυχοθεραπειών. Αθήνα. Βιβλίο Περιλήψεων.

 • Ιωάννης Α. Μαλογιάννης. (2014). Η ελληνική ερευνητική εμπειρία στη Θεραπεία Σχημάτων: Πιλοτική μελέτη εφαρμογής σε ασθενείς με Χρόνια Κατάθλιψη και πρωτόκολλα ομαδικής παρέμβασης σε χρόνια κατάθλιψη και σε οριακή διαταραχή προσωπικότητας. (Στρογγυλή Τράπεζα της ΕΕΘΣ και του Τμήματος Ψυχικής Υγείας Γυναικών της Α' Ψυχιατρικής Κλινικής, ΕΚΠΑ, Αιγινήτειο Νοσοκομείο,με θέμα: Θεραπεία Σχημάτων: Νεώτερα ερευνητικά δεδομένα και κλινικές εφαρμογές. Προεδρεία Ι. Α. Μαλογιάννης και Ι. Ζέρβας). 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γνωσιακών Ψυχοθεραπειών. Αθήνα. Βιβλίο Περιλήψεων.

 • Ειρήνη Τσαρτσάρα, Ιωάννης Μαλογιάννης, Αγγελική Κυριακοπούλου, Υβόννη Πέννα, Ιωάννης Ζέρβας. (2014). Αναπαραστάσεις Δεσμού, Χρόνια Κατάθλιψη και Θεραπεία Σχημάτων. (Στρογγυλή Τράπεζα της ΕΕΘΣ και του Τμήματος Ψυχικής Υγείας Γυναικών της Α' Ψυχιατρικής Κλινικής, ΕΚΠΑ, Αιγινήτειο Νοσοκομείο,με θέμα: Θεραπεία Σχημάτων: Νεώτερα ερευνητικά δεδομένα και κλινικές εφαρμογές. Προεδρεία Ι. Α. Μαλογιάννης και Ι. Ζέρβας). 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γνωσιακών Ψυχοθεραπειών. Αθήνα. Βιβλίο Περιλήψεων.

 • Αικατερίνη Αγγελή, Ιωάννης Μαλογιάννης, Όλγα Βαλλιάνου, Ιωάννης Μιχόπουλος, Αρτέμιος Πεχλιβανίδης, Αναστασία Καλντζή-Αζίζι, Γεώργιος Ν. Παπαδημητρίου, Ιωάννης Ζέρβας. (2014). Στάθμιση στα ελληνικά, της 3ης έκδοσης του Ερωτηματολογίου Σχημάτων του Young (Young Schema Questionnaire 3, YSQ-3). (Στρογγυλή Τράπεζα της ΕΕΘΣ και του Τμήματος Ψυχικής Υγείας Γυναικών της Α' Ψυχιατρικής Κλινικής, ΕΚΠΑ, Αιγινήτειο Νοσοκομείο,με θέμα: Θεραπεία Σχημάτων: Νεώτερα ερευνητικά δεδομένα και κλινικές εφαρμογές. Προεδρεία Ι. Α. Μαλογιάννης και Ι. Ζέρβας). 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γνωσιακών Ψυχοθεραπειών. Αθήνα. Βιβλίο Περιλήψεων.

 • Ιωάννης Α. Μαλογιάννης. (2011): Θεραπεία Σχημάτων για ασθενείς με Οριακή Διαταραχή Προσωπικότητας και υπερφαγικές συμπεριφορές. 21ο  Πανελλήνιο Ψυχιατρικό Συνέδριο. Αθήνα. Βιβλίο Περιλήψεων.

 • Ιωάννης Α. Μαλογιάννης. (2011): Θεραπεία Σχημάτων για ασθενείς με Αντικοινωνική Διαταραχή Προσωπικότητας. 21ο Πανελλήνιο Ψυχιατρικό Συνέδριο. Αθήνα. Βιβλίο Περιλήψεων.

 • Ιωάννης Α. Μαλογιάννης. (2009). Η εκπαίδευση στη Θεραπεία Σχημάτων στην Α' Ψυχιατρική Κλινική, της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο. (Στρογγυλή Τράπεζα της ΕΕΘΣ και του Τμήματος Ψυχικής Υγείας Γυναικών της Α' Ψυχιατρικής Κλινικής, ΕΚΠΑ, Αιγινήτειο Νοσοκομείο, με θέμα : Σύγχρονες εξελίξεις στη Θεραπεία Σχημάτων. Εκπαίδευση και Έρευνα. Προεδρεία: Ι.Α Μαλογιάννης, Ι. Ζέρβας). 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γνωσιακών Ψυχοθεραπειών. Αθήνα. Βιβλίο Περιλήψεων.

 • Σπυριδούλα Καρβέλη. (2009). Θεραπεία Σχημάτων: Η διατύπωση περίπτωσης και το πλάνο αλλαγής σε ασθενή με οριακή διαταραχή προσωπικότητας. Θεραπευτικά εμπόδια και η αντιμετώπισή τους. (Στρογγυλή Τράπεζα της ΕΕΘΣ και του Τμήματος Ψυχικής Υγείας Γυναικών της Α' Ψυχιατρικής Κλινικής, ΕΚΠΑ, Αιγινήτειο Νοσοκομείο, με θέμα : Σύγχρονες εξελίξεις στη Θεραπεία Σχημάτων. Εκπαίδευση και Έρευνα. Προεδρεία: Ι.Α Μαλογιάννης, Ι. Ζέρβας). 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γνωσιακών Ψυχοθεραπειών. Αθήνα. Βιβλίο Περιλήψεων.

 • Δημήτρης Καβαλλιέρος. (2009). Εφαρμογή της Θεραπείας Σχημάτων σε περίπτωση ασθενούς με ανθεκτική, υποτροπιάζουσα αγχώδη διαταραχή. (Στρογγυλή Τράπεζα της ΕΕΘΣ και του Τμήματος Ψυχικής Υγείας Γυναικών της Α' Ψυχιατρικής Κλινικής, ΕΚΠΑ, Αιγινήτειο Νοσοκομείο, με θέμα : Σύγχρονες εξελίξεις στη Θεραπεία Σχημάτων. Εκπαίδευση και Έρευνα. Προεδρεία: Ι.Α Μαλογιάννης, Ι. Ζέρβας). 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γνωσιακών Ψυχοθεραπειών. Αθήνα. Βιβλίο Περιλήψεων.

 • Μιράντα Βλαβιανού. (2009). Εφαρμογή της Θεραπείας Σχημάτων σε περίπτωση ασθενούς με χρόνιες διαπροσωπικές δυσκολίες. (Στρογγυλή Τράπεζα της ΕΕΘΣ και του Τμήματος Ψυχικής Υγείας Γυναικών της Α' Ψυχιατρικής Κλινικής, ΕΚΠΑ, Αιγινήτειο Νοσοκομείο, με θέμα : Σύγχρονες εξελίξεις στη Θεραπεία Σχημάτων. Εκπαίδευση και Έρευνα. Προεδρεία: Ι.Α Μαλογιάννης, Ι. Ζέρβας). 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γνωσιακών Ψυχοθεραπειών. Αθήνα. Βιβλίο Περιλήψεων.

Back to top