Εκπαίδευση

Η Ελληνική Εταιρεία Θεραπείας Σχημάτων (ΕΕΘΣ) παρέχει πρόγραμμα σεμιναρίων, διαπιστευμένο από την International Society of Schema Therapy (ISST). Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τρείς (3) κύκλους σεμιναριών, καθένας από τους οποίους περιλαμβάνει δύο (2) δεκάωρα σεμινάρια. Το κάθε δεκάωρο σεμινάριο πραγματοποιείται σε ένα Σαββατοκύριακο.

Το Πρόγραμμα Σεμιναρίων της ΕΕΘΣ είναι αναγνωρισμένο από την International Society of Schema Therapy (ISST)  & επιδέχεται τροποποιήσεων προκειμένου να ακολουθεί τα κριτήρια της ISST

 


 

Back to top