Εκπαίδευση

Η Ελληνική Εταιρεία Θεραπείας Σχημάτων (ΕΕΘΣ) παρέχει πρόγραμμα σεμιναρίων, διαπιστευμένο από την International Society of Schema Therapy (ISST). Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τρείς (3) κύκλους σεμιναριών, καθένας από τους οποίους περιλαμβάνει δύο (2) δεκάωρα σεμινάρια. Το κάθε δεκάωρο σεμινάριο πραγματοποιείται σε ένα Σαββατοκύριακο.

 


 

Back to top