Έρευνα

Την τελευταία δεκαετία ένα μεγάλο και διαρκώς αυξανόμενο ερευνητικό ενδιαφέρον για τη Θεραπεία Σχημάτων παρατηρείται στη διεθνή επιστημονική κοινότητα. Μία σειρά από κλινικές μελέτες έχουν δημοσιευτεί σε σημαντικά ξενόγλωσσα περιοδικά, ενώ η Θεραπεία Σχημάτων έχει αποδειχτεί αποτελεσματική σε ένα ευρύ φάσμα ασθενών με Διαταραχές Προσωπικότητας.

Ένας από τους βασικούς σκοπούς της ΕΕΘΣ είναι και η προαγωγή της έρευνας στον τομέα της Θεραπείας Σχημάτων. Στο πλαίσιο αυτό Η ΕΕΘΣ σε συνεργασία με την Α΄ Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο, πραγματοποιεί κλινικές μελέτες εφαρμογής της Θεραπείας Σχημάτων σε διάφορους κλινικούς πληθυσμούς. Αποτελέσματα των εργασιών αυτών έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή περιοδικά και έχουν ανακοινωθεί σε Ελληνικά και διεθνή συνέδρια. 

Back to top