Γιατί Θεραπεία Σχημάτων

Ενδείξεις Θεραπείας Σχημάτων:

Η Θεραπεία Σχημάτων εφαρμόζεται σε ένα πλήθος κατάστασεων, όπως Χρόνιες Συναισθηματικές Δυσκολίες, Διαταραχές Προσωπικότητας, Χρόνια Κατάθλιψη, Χρόνιο Γενικευμένο Άγχος, Προβλήματα Ζεύγους.

Διάρκεια Θεραπείας Σχημάτων:

Η θεραπεία Σχημάτων αποτελεί μία μέσης ή μακράς διάρκειας θεραπευτική παρέμβαση. Οι συνήθεις χρόνοι κυμαίνονται από ένα έως τρία έτη με συχνότητα συνεδριών μία ή δύο φορές εβδομαδιαίως.

Back to top