Κλινικές Μελέτες

  • Η ΕΕΘΣ σε συνεργασία με την Α' Ψυχιατρική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο πραγματοποιεί Κλινική Μελέτη εφαρμογής της Ομαδικής Θεραπείας Σχημάτων σε ασθενείς με Οριακή Διαταραχή Προσωπικότητας. Η μελέτη αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο συμμετοχής σε Πολυκεντρική Μελέτη με τίτλο: "Multi-Site RCT of Group Schema Therapy for Borderline Personality Disorder", η οποία συντονίζεται από τον Professor  Arnoud Arntz, Research Centre of Experimental Psychopathology, Maastricht University ( Protocol ID NL28106.09 / MEC 09-3-044). Η μελέτη θα καλύψει ψυχοθεραπευτικά 32 ασθενείς, με συχνότητα συνεδριών 2 φορές την εβδομάδα για 2 έτη. Τον Ιούνιο του 2015 θα ξεκινήσει η ψυχοθεραπευτική παρέμβαση για τους 16 πρώτους ασθενείς (1st cohort), μοιρασμένους σε 2 ομάδες. Οι επόμενες δύο ομάδες ασθενών (2nd cohort) υπολογίζεται να ξεκινήσουν το φθινόπωρο του 2015. Όσοι συνάδελφοι ενδιαφέρονται να παραπέμψουν ασθενείς με Οριακή Διαταραχή Προσωπικότητας για συμμετοχή στη μελέτη μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Ψυχίατρο κ. Ιωάννη Μαλογιάννη στο τηλέφωνο +306945898082 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση imalog@hol.gr

  • Η ΕΕΘΣ σε συνεργασία με την Α' Ψυχιατρική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο πραγματοποιεί Τυχαιοποιημένη Ελεγχόμενη Κλινική Μελέτη εφαρμογής της Ομαδικής Θεραπείας Σχημάτων σε ασθενείς με Χρόνια Κατάθλιψη. Η μελέτη αυτή αποτελεί τη συνέχεια της πιλοτικής μελέτης που ήδη πραγματοποιήθηκε στο ίδιο πλαίσιο συνεργασίας και περιγράφεται παρακάτω. Το πρωτόκολλο περιλαμβάνει 60 συνεδρίες με συχνότητα 1 φορά την εβδομάδα και θα συμμετάσχουν σε αυτό 48 ασθενείς στα επόμενα 3 χρόνια (μέχρι το 2018).

  • Η ΕΕΘΣ σε συνεργασία με την Α' Ψυχιατρική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο ολοκλήρωσε Πιλοτική Κλινική Μελέτη εφαρμογής της Θεραπείας Σχημάτων σε ασθενείς με Χρόνια Κατάθλιψη. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε στην περίοδο 2/2010-1/2013. Το πρωτόκολλο περιελάμβανε 60 συνεδρίες με συχνότητα 1 φορά την εβδομάδα, συμμετείχαν 4 θεραπευτές και ένας επόπτης  της ΕΕΘΣ και συμπεριελήφθησαν 12 ασθενείς. Τα αποτελέσματα της μελέτης υποστηρίζουν την εφαρμογή της Θεραπείας Σχημάτων στη Χρόνια Κατάθλιψη και δημοσιεύτηκαν στο Journal of Behavior Τherapy and Experimental Psychiatry (Malogiannis et al. 2014, επίσης https://schemasociety.wildapricot.org/Research-Blog/3254948)

Back to top