Πιστοποίηση από την ISST

Standard Level

  • Εφαρμογή Θεραπείας Σχημάτων
  • Συμμετοχή σε κλινικές μελέτες εφαρμογής της Θεραπείας Σχημάτων
  • Πραγματοποίηση σεμιναρίων Θεραπείας Σχημάτων σε βασικό επίπεδο (τα οποία δεν οδηγούν σε πιστοποίηση από την ISST)

Advanced Level

  • Εφαρμογή Θεραπείας Σχημάτων
  • Συμμετοχή σε κλινικές μελέτες εφαρμογής της Θεραπείας Σχημάτων
  • Πραγματοποίηση μαθημάτων και σεμιναρίων Θεραπείας Σχημάτων
  • Εποπτεία στη Θεραπεία Σχημάτων
  • Συμμετοχή και εποπτεία σε προγράμματα αναγνωρισμένων από την ISST σεμιναρίων στη Θεραπεία Σχημάτων

Back to top