Πρόγραμμα Σεμιναρίων

Κύκλος Α

v  Εισαγωγή στη Θεραπεία Σχημάτων

v  Βασική Θεωρία & Διατύπωση Περίπτωσης

v  20 ώρες (10 διδακτικές ώρες, 10 ώρες πρακτική εξάσκηση: Demonstration, Role-Playing/Dyadic Playing)

 

Κύκλος Β

v  Θεραπευτική Σχέση & Τεχνικές της Θεραπείας Σχημάτων

v  20 ώρες (7 διδακτικές ώρες, 13 ώρες πρακτική εξάσκηση: Demonstration, Role-Playing/Dyadic Playing)

 

Κύκλος Γ

v  Εφαρμογή της Θεραπείας Σχημάτων σε ασθενείς με Διαταραχές Προσωπικότητας

v  20 ώρες (8 διδακτικές ώρες, 12 ώρες πρακτική εξάσκηση: Demonstration, Role-Playing/Dyadic Playing)

 *Το Πρόγραμμα Σεμιναρίων της ΕΕΘΣ είναι αναγνωρισμένο από την International Society of Schema Therapy (ISST) &
   επιδέχεται τροποποιήσεων προκειμένου να ακολουθεί τα κριτήρια της ISST  
Back to top