Προϋποθέσεις Παρακολούθησης

Το πρόγραμμα σεμιναρίων απευθύνεται σε  Ψυχολόγους και Ψυχίατρους που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

§   Είναι κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος

§   Έχουν προηγούμενη ψυχοθεραπευτική ή κλινική εμπειρία

Η τελική επιλογή θα πραγματοποιηθεί έπειτα από συνέντευξη του ενδιαφερομένου και αφού ο τελευταίος έχει προσκομίσει βιογραφικό σημείωμα και 1 συστατική επιστολή.

Αποστολή Βιογραφικού στο: info@schematherapy.gr

                                                        

 

Back to top