Ελληνική Εταιρεία Θεραπείας Σχημάτων

Η Ελληνική Εταιρεία Θεραπείας Σχημάτων είναι μια επιστημονική εταιρεία, αστικού μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό την προαγωγή της έρευνας και της εκπαίδευσης στον τομέα της Θεραπείας Σχημάτων.
... Διαβάστε περισσότερα »

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

14/05/2015 : Good Enough Parenting

A Professional Parenting Program Utilizing Principles of Schema Therapy

October 1-4, 2015 in Greece, Organized by the Greek Society of Schema Therapy                        

Research has shown that when core emotional needs are not met during the formative years of a child, schemas (lifetraps) will develop. These core emotional needs are:

• Connection & Acceptance                            

• Healthy Autonomy & Performance                

• Reasonable Limits                                          

• Realistic Expectations

While no one's parenting can ever be perfect, "Good Enough Parenting" offers a step-by-step guide on how parents can learn to meet these core emotional needs, and provide parenting that is "good-enough" to prevent Exasperation and Schemas (Lifetraps) from developing in their children. "Good Enough Parenting", a series of nine parenting workshops, was developed by John and Karen Louis and is based on Schema Therapy founded by Dr. Jeffrey Young

Why get trained in this program? Would you like to empower your adult clients to be able to prevent schemas from developing in their children? Or be able to weaken the schemas their children already have? Or be able to help them have a healthier version of their coping style? Would you like to help your clients have additional reading material to get to the root of where their own schemas originated? How about learning how to use movies to help your clients with their own issues, including improving their marriage and their parenting? Would you like tools to help children connect with their parents better? Alternatively, would you like to help parents in your community using professionally developed materials and resources? Would you like to learn great parenting skills for yourself? Would you like to be able to help individuals who feel stuck in life?

Would you like to become a facilitator of the "Good Enough Parenting" workshop which has the potential to help your community as well as have an impact on you friends? Then join our Parenting Facilitators' Training in Greece from October 1- 4, 2015.

About the speakers

Based in Singapore and married for over 25 years with two adult children, John and Karen Louis bring unique experience and expertise to Good Enough Parenting. Both are global citizens, with John being of Indian descent, born and raised in Malaysia and educated in the United Kingdom, while Karen hails from a cotton farm in Texas. Having lived in the UK,Australia, Malaysia, Indonesiaand Singapore, the Louis are sensitive to parenting issues from all cultures. Both of them have Masters Degree in Counselling and are professionally trained Schema (John) and Solution Focused (Karen) therapists. John was trained by Dr. Jeffrey Young, the founder of Schema Therapy.

Date / Time / Venue: 

October 1-4, 2015 (Thursday - Sunday)

(Approximately 9:00am till 6:00pm daily) in Athens (Exact venue to be confirmed)

Fees:                            

450 Euros per participant (Early Bird / Before May 31, 2015)

600 Euros per participant (Full Fee / From June 1, 2015)

*Fee includes daily coffee and light lunch

REGISTRATION CLOSES JULY 15, 2015 

CONTACT US: info@schematherapy.gr 

Ελληνική Εταιρεία Θεραπείας Σχημάτων

Η Ελληνική Εταιρεία Θεραπείας Σχημάτων είναι μια επιστημονική εταιρεία, αστικού μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό την προαγωγή της έρευνας και της εκπαίδευσης στον τομέα της Θεραπείας Σχημάτων.

Η Ελληνική Εταιρεία Θεραπείας Σχημάτων παρέχει πρόγραμμα σεμιναρίων και εποπτειών, το οποίο οδηγεί σε πιστοποίηση θεραπευτών και εποπτών Θεραπείας Σχημάτων από την International Society of Schema Therapy (ISST).

 

Back to top