Ελληνική Εταιρεία Θεραπείας Σχημάτων

Η Ελληνική Εταιρεία Θεραπείας Σχημάτων είναι μια επιστημονική εταιρεία, αστικού μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό την προαγωγή της έρευνας και της εκπαίδευσης στον τομέα της Θεραπείας Σχημάτων.
... Διαβάστε περισσότερα »

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

04/06/2020 : Διήμερα Εργαστήρια στη Θεραπεία Σχημάτων από τις Joan Farrell & Ida Shaw


 

25 – 26 Σεπτεμβρίου 2018
Τεχνικές Εστιασμένες στο Συναίσθημα στην Ατομική Θεραπεία Σχημάτων

Οι Τεχνικές Εστιασμένες στο Συναίσθημα (νοερές εικόνες, διάλογοι) αποτελούν την “καρδιά” της Θεραπείας Σχημάτων, καθώς αποτελούν βασικό εργαλείο για τη διάγνωση, την «επούλωση» των σχημάτων, τη διαχείριση των τρόπων λειουργίας (modes) και τελικά την ενδυνάμωση του τρόπου λειτουργίας του Υγιούς Ενήλικα. Οι Joan Farrell & Ida Shaw με την πολύχρονη εμπειρία τους στην Ατομική και την Ομαδική Θεραπεία Σχημάτων και το ιδιαίτερο ταμπεραμέντο τους, κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου θα παρουσιάσουν ευρηματικούς τρόπους για την εφαρμογή τεχνικών εστιασμένων στο συναίσθημα, δίνοντας νέες προοπτικές στους θεραπευτές. Το παίξιμο ρόλων και η εμπλοκή των συμμετεχόντων στη διαδικασία, θα δώσει την ευκαιρία για ενεργό συμμετοχή και εξοικείωση με τις τεχνικές.

 


28 – 29 Σεπτεμβρίου 2018
Θεραπεία Σχημάτων σε Παιδιά & Εφήβους

Μία εξαιρετική νέα προσέγγιση στην ψυχοθεραπεία παιδιών και εφήβων, η οποία ενσωματώνει στη διατύπωση περίπτωσης τη σημασία της κάλυψης των πυρηνικών συναισθηματικών αναγκών στη διαμόρφωση υγιών ή μη πεποιθήσεων και συμπεριφορών και την ψυχολογική ανάπτυξη. Η εργασία στη Θεραπεία Σχημάτων με παιδιά και εφήβους περιλαμβάνει βιωματικές τεχνικές, με επιρροές από την παιγνιοθεραπεία και το ψυχόδραμα, οι οποίες στοχεύουν στην εκπαίδεσυη του παιδιού και των γονέων στη διατύπωση περίπτωσης και την τροποποίηση των δυσλειτουργικών σχημάτων και τρόπων λειτουργίας. Η χαρισματική διδάσκουσα Ida Shaw θα παρουσιάσει σε διήμερο εργαστήριο μία από τις βασικές ενότητες του επίσημου προγράμματος εκπαίδευσης στη Θεραπεία Σχημάτων σε παιδιά και εφήβους, το οποιό περιλαμβάνει την εργασία με τους γονείς.

 


 

Τα εργαστήρια απευθύνονται σε ψυχολόγους και ψυχιάτρους που ασχολούνται ή ενδιαφέρονται για τη θεραπεία σχημάτων σε ενήλικες ή/και σε παιδιά & εφήβους. Είναι σημαντικό οι συμμετέχοντες να είναι γνώστες της βασικής θεωρίας της Θεραπείας Σχημάτων.

 


Προσοχή! Εγγραφές έως 23 Μαΐου 2018

Οι θέσεις περιορίζονται αυστηρά σε 35 συμμετέχοντες, για να επιτραπεί η καλύτερη πρακτική και ανατροφοδότηση.

Για να δηλώσετε τη συμμετοχή σας, ζητήστε τη Φόρμα Εγγραφής στο info@schematherapy.gr 

 

Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι οι εγγραφές θα επιβεβαιωθούν μόνο όταν πραγματοποιηθεί η πληρωμή.

 

Κόστος Συμμετοχής

Τεχνικές Εστιασμένες στο Συναίσθημα στην Ατομική Θεραπεία Σχημάτων: € 280 (25-26/9/2018)

Θεραπεία Σχημάτων σε Παιδιά & Εφήβους: € 280 (28-29/9/2018)

Τεχνικές Εστιασμένες στο Συναίσθημα στην Ατομική Θεραπεία Σχημάτων & Θεραπεία Σχημάτων σε Παιδιά & Εφήβους: € 480 (25-26 & 28-29/9/2018) 

 

 

 

01/11/2017 : Πρόγραμμα Σεμιναρίων και Εποπτειών στη Θεραπεία Σχημάτων 2017-2018 Θεσσαλονίκη

Πρόγραμμα Σεμιναρίων και Εποπτειών στη Θεραπεία Σχημάτων 2017-2018 - Θεσσαλονίκη
 
 

Πρόγραμμα Σεμιναρίων της ΕΕΘΣ

Κύκλος Α
Εισαγωγή στη Θεραπεία Σχημάτων: Βασική Θεωρία & Διατύπωση Περίπτωσης
20 ώρες (10 διδακτικές ώρες, 10 ώρες πρακτική εξάσκηση: Demonstration, Role-Playing/Dyadic Playing)
 
Κύκλος Β
Θεραπευτική Σχέση & Τεχνικές της Θεραπείας Σχημάτων
20 ώρες (7 διδακτικές ώρες, 13 ώρες πρακτική εξάσκηση: Demonstration, Role-Playing/Dyadic Playing)
 
Κύκλος Γ
Εφαρμογή της Θεραπείας Σχημάτων σε ασθενείς με Διαταραχές Προσωπικότητας
20 ώρες (8 διδακτικές ώρες, 12 ώρες πρακτική εξάσκηση: Demonstration, Role-Playing/Dyadic Playing)
 

Προϋποθέσεις Παρακολούθησης

Το πρόγραμμα σεμιναρίων απευθύνεται σε Ψυχολόγους και Ψυχίατρους που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
 • §  Είναι κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος
 • §  Έχουν προηγούμενη ψυχοθεραπευτική ή κλινική εμπειρία
 •  
 • Η τελική επιλογή θα πραγματοποιηθεί έπειτα από συνέντευξη του ενδιαφερομένου και αφού ο τελευταίος έχει προσκομίσει βιογραφικό σημείωμα και 1 συστατική επιστολή.
 •  
 • Τελική ημερομηνία υποβολής βιογραφικού σημειώματος: 8 Δεκεμβρίου 2017 στο: heinzelena1@gmail.com
 • Έναρξη Σεμιναρίων: Ιανουάριος 2018
 • Επικοινωνία : Έλενα Χάιντς, τηλ. +30 6932 364374 
 •  
 • Κόστος σεμιναρίων Κύκλου Α: 450 Є
  Κόστος σεμιναρίων Κύκλου Β: 450 Є
  Κόστος σεμιναρίων Κύκλου Γ: 450 Є
   
  Κόστος 20 εποπτειών Standard Level:  2.000 Є
  Κόστος 40 εποπτειών Advanced Level: 3.200 Є 

 


Πρόγραμμα Εποπτειών

Standard Level

Ατομικές Εποπτείες: 20 ώρες

Οι 20 ώρες ατομικής εποπτείας θα πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση με έναν επόπτη που θα οριστεί για κάθε εκπαιδευόμενο. Προαπαιτείται η ολοκλήρωση του Α’ Κύκλου σεμιναρίων για την έναρξη της εποπτείας στη Θεραπεία Σχημάτων. Ο χρόνος εποπτείας πρέπει να είναι τουλάχιστον ένα έτος.

Αριθμός Περιστατικών & Διαδικασία Αξιολόγησης

Προκειμένου ο εποπτευόμενος να ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα εποπτειών στη Θεραπεία Σχημάτων πρέπει να χρησιμοποιήσει το μοντέλο και να εποπτευθεί στη Θεραπεία Σχημάτων σε δύο (2) κλινικές περιπτώσεις, εκ των οποίων η μία θα πρέπει να είναι Διαταραχή Προσωπικότητας. Στο σύνολο των δύο περιπτώσεων ο εποπτευόμενος πρέπει να συμπληρώσει τουλάχιστον 80 συνεδρίες. Ο ελάχιστος αριθμός συνεδριών για κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερος των 25 συνεδριών. Για την πιστοποίηση ο εποπτευόμενος θα πρέπει να παραδώσει μία ηχογραφημένη συνεδρία μαζί με το Case Conceptualization, η οποία θα βαθμολογηθεί από ανεξάρτητο βαθμολογητή (εκτός του επόπτη) και πρέπει να συγκεντρώσει βαθμολογία ίση ή μεγαλύτερη του 4, προκειμένου να ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα εποπτειών του. Σε περίπτωση μη επιτυχούς αξιολόγησης, ο εποπτευόμενος αποστέλλει νέα ηχογραφημένη συνεδρία μετά την πάροδο τουλάχιστον ενός μήνα. Το κόστος βαθμολόγησης βαρύνει κάθε φορά τον εποπτευόμενο και ανέρχεται στα 80 Ευρώ.

 

Advanced Level

Οι 40 ώρες ατομικής εποπτείας θα πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση με έναν επόπτη που θα οριστεί για κάθε εποπτευόμενο. Προαπαιτείται η ολοκλήρωση του Α Κύκλου σεμιναρίων για την έναρξη της εποπτείας στη Θεραπεία Σχημάτων. Ο χρόνος εποπτείας πρέπει να είναι τουλάχιστον ένα έτος.

Αριθμός Περιστατικών & Διαδικασία Αξιολόγησης

Προκειμένου ο εποπτευόμενος να ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα εποπτειών στην Θεραπεία Σχημάτων, πρέπει να χρησιμοποιήσει το μοντέλο και να εποπτευθεί στη Θεραπεία Σχημάτων σε τέσσερις κλινικές περιπτώσεις (4), εκ των οποίων η μία πρέπει να είναι Διαταραχή Προσωπικότητας. Στο σύνολο των τεσσάρων περιπτώσεων ο εποπτευόμενος πρέπει να συμπληρώσει τουλάχιστον 160 συνεδρίες. Ο ελάχιστος αριθμός συνεδριών για κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερος των 25 συνεδριών. Για την πιστοποίηση ο εποπτευόμενος θα πρέπει να παραδώσει δύο ηχογραφημένες συνεδρίες μαζί με τα Case Conceptualization, οι οποίες θα βαθμολογηθούν από ανεξάρτητο βαθμολογητή (εκτός του επόπτη) και πρέπει να συγκεντρώσει βαθμολογία ίση ή μεγαλύτερη του 4,5 , προκειμένου να ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα εποπτειών του. Σε περίπτωση μη επιτυχούς αξιολόγησης, ο εποπτευόμενος αποστέλλει νέες ηχογραφημένες μετά την πάροδο τουλάχιστον ενός μήνα. Το κόστος βαθμολόγησης βαρύνει κάθε φορά τον εποπτευόμενο και ανέρχεται στα 80 Ευρώ.

 

Χρονικά Όρια

Κάθε υποψήφιος έχει 3 χρόνια περιθώριο, από τη στιγμή ολοκλήρωσης του προγράμματος σεμιναρίων, για να πραγματοποιήσει το σύνολο των εποπτειών και να υποβάλλει αίτηση για πιστοποίηση.

 

 

Το Πρόγραμμα Σεμιναρίων και Εποπτειών στη Θεραπεία Σχημάτων που παρέχει η ΕΕΘΣ είναι πιστοποιημένο από την International Society of Schema Therapy (ISST) και οδηγεί στην πιστοποίηση Θεραπείας Σχημάτων από την ISST.

Οι πιστοποιήσεις αυτές παρέχουν αντιστοίχως τις εξής δυνατότητες από την ISST:

 Standard Level

 • Εφαρμογή Θεραπείας Σχημάτων
 • Συμμετοχή σε κλινικές μελέτες εφαρμογής της Θεραπείας Σχημάτων
 • Πραγματοποίηση σεμιναρίων & εποπτειών στη Θεραπεία Σχημάτων σε βασικό επίπεδο (τα οποία δεν οδηγούν σε πιστοποίηση από την ISST) και με την εποπτεία ενός Advanced Level Εκπαιδευτή/Επόπτη


Advanced Level

 • Εφαρμογή Θεραπείας Σχημάτων
 • Συμμετοχή σε κλινικές μελέτες εφαρμογής της Θεραπείας Σχημάτων
 • Πραγματοποίηση μαθημάτων και σεμιναρίων Θεραπείας Σχημάτων
 • Αίτηση για πιστοποίηση ως Εκπαιδευτής/Επόπτης/Αξιολογητής μετά από 3 χρόνια εργασίας ως πιστοποιημένος Θεραπευτής Σχημάτων.

Διαδικασία Πιστοστοποίησης από την ISST

Η πιστοποίηση από την ISST για το Standard Level και το Advanced Level προϋποθέτει την παρακολούθηση των τριών κύκλων σεμιναρίων και αντιστοίχως το πρόγραμμα εποπτειών Standard Level και Advanced Level

Βεβαίωση παρακολούθησης παρέχεται για κάθε σεμινάριο κάθε κύκλου.

Περισσότερες πληροφορίες στο: http://www.schematherapysociety.org/TRAINER-SUPERVISOR-CERTIFICATION


 

21/09/2017 : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ 2017-2018

Πρόγραμμα Σεμιναρίων και Εποπτειών στη Θεραπεία Σχημάτων 2017-2018 
 
Προϋποθέσεις Παρακολούθησης
Το πρόγραμμα σεμιναρίων απευθύνεται σε Ψυχολόγους και Ψυχίατρους που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
 • §  Είναι κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος
 • §  Έχουν προηγούμενη ψυχοθεραπευτική ή κλινική εμπειρία
 •  
 • Η τελική επιλογή θα πραγματοποιηθεί έπειτα από συνέντευξη του ενδιαφερομένου και αφού ο τελευταίος έχει προσκομίσει βιογραφικό σημείωμα και 1 συστατική επιστολή.
 •  
 • Τελική ημερομηνία υποβολής βιογραφικού σημειώματος: 9 Οκτωβρίου 2017στο: info@schematherapy.gr
 • Ημερομηνία Συνεντεύξεων: 13/10/2017
 • Έναρξη Σεμιναρίων: 4-5/11/2017
 • Επικοινωνία : Ιωάννης Μαλογιάννης, τηλ. +306945898082 
 •  
 • Κόστος σεμιναρίων Κύκλου Α: 450 Є
  Κόστος σεμιναρίων Κύκλου Β: 450 Є
  Κόστος σεμιναρίων Κύκλου Γ: 450 Є
   
  Κόστος 20 εποπτειών Standard Level:  2.000 Є
  Κόστος 40 εποπτειών Advanced Level: 3.200 Є 

Ελληνική Εταιρεία Θεραπείας Σχημάτων

Η Ελληνική Εταιρεία Θεραπείας Σχημάτων είναι μια επιστημονική εταιρεία, αστικού μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό την προαγωγή της έρευνας και της εκπαίδευσης στον τομέα της Θεραπείας Σχημάτων.

Η Ελληνική Εταιρεία Θεραπείας Σχημάτων παρέχει πρόγραμμα σεμιναρίων και εποπτειών, το οποίο οδηγεί σε πιστοποίηση θεραπευτών και εποπτών Θεραπείας Σχημάτων από την International Society of Schema Therapy (ISST).

 

Back to top