Πρόγραμμα σεμιναρίων & εποπτειών 2020-2021

Για το νέο πρόγραμμα σεμιναρίων και εποπτειών η προθεσμία για την κατάθεση των βιογραφικών είναι 25/09/2020 στο info@schematherapy.gr

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email