Όροι Χρήσης

Ο δικτυακός τόπος της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία Ελληνική Εταιρεία Θεραπείας Σχημάτων, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σισίνη αρ. 17, Τ.Κ. 11528, ΑΦΜ 997865497 και αριθμό ΓΕΜΗ 15357490100, προσφέρει τις υπηρεσίες του υπό τους κάτωθι όρους χρήσης, τους οποίους ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων του δικτυακού τόπου καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση της σελίδας www.schematherapy.gr μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ο χρήστης μπορεί να απευθυνθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση ταχυδρομείου info.schematherapy.gr.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην παρεμποδίζει την χρήση του από τρίτους, ο δε επισκέπτης/χρήστης υποχρεούται να τον χρησιμοποιεί σύμφωνα με τον νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες Όρους και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ’ αυτόν (δικτυακό τόπο), ή να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή υπηρεσιών από το www.schematherapy.gr.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι απαγορεύεται ρητά στους χρήστες η δημοσιοποίηση με οποιοδήποτε τρόπο περιεχομένου που είναι παράνομο, προσβλητικό, χυδαίο, απειλητικό, ρατσιστικό, συκοφαντικό, που εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις και δύναται να βλάψει ανήλικους όπως επίσης απαγορεύεται η δημοσιοποίηση του ως άνω περιεχομένου να περιέχει ψευδή δήλωση ως προς τα στοιχεία του χρήστη ή μίμηση οποιουδήποτε (φυσικού ή νομικού) προσώπου.

Απαγορεύεται επίσης το περιεχόμενο των στοιχείων που δημοσιοποιούνται από το χρήστη να περιλαμβάνει οποιοδήποτε ιό, επιβλαβές λογισμικό ή κώδικα (malware), ανεπιθύμητη ομαδική αλληλογραφία (spam) που να μπορεί να προκαλέσει είτε προσωρινή είτε μόνιμη βλάβη σε οποιοδήποτε εξοπλισμό ηλεκτρονικού υπολογιστή και γενικότερα ηλεκτρονικών συσκευών ή καθυστερήσεις και διακοπές στις λειτουργίες διακομιστών ή οποιουδήποτε ηλεκτρονικού δικτύου.

Η μη συμμόρφωση κάποιου χρήστη/επισκέπτη με τους όρους χρήσης και την νομοθεσία εν γένει, παρέχει στο www.schematherapy.gr τη δυνατότητα να προβεί σε κάθε ενεδεδειγμένη ενέργεια για την αποτροπή της παράνομης και αντισυμβατικής συμπεριφοράς ακόμα και με την απαγόρευση της πρόσβασης σε υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου.

Ο δικτυακός τόπος και οι υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω αυτού απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες. Απαγορεύεται σε ανήλικα άτομα να τον χρησιμοποιούν ή να τον επισκέπτονται, καθώς και να συνάπτουν συναλλαγές. Το www.schematherapy.gr δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για ενδεχόμενη επίσκεψη του δικτυακού τόπου αυτού και χρήση του από ανήλικα άτομα, δεδομένου ότι δεν μπορεί να ελέγχει την ταυτότητα των εισερχομένων χρηστών/επισκεπτών.

Το schematherapy.gr προσπαθεί να συντηρεί και να εξασφαλίζει την διαθεσιμότητα του δικτυακού τόπου και του περιεχομένου του. Ανεξάρτητα από τις προσπάθειες αυτές, η διαθεσιμότητα του παρόντος δικτυακού τόπου εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως ο τεχνικός εξοπλισμός των χρηστών, ο αριθμός των χρηστών που προσπαθούν να συνδεθούν ταυτόχρονα με τον παρόντα δικτυακό τόπο ή με το διαδίκτυο κλπ. Δικαιούται επίσης το www.schematherapy.gr να συντηρεί τον δικτυακό τόπο, ακόμα και αν αυτό έχει ως αποτέλεσμα την διακοπή της λειτουργίας του.

Το www.schematherapy.gr δικαιούται ακόμα ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση να μεταβάλλει την φύση και το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου, καθώς και να αναστέλλει ή να διακόπτει πρόσκαιρα ή και μόνιμα την λειτουργία του. Μπορεί επίσης να διακοπεί ή να ανασταλεί ή να παρεμποδισθεί η λειτουργία του παρόντος δικτυακού τόπου από λόγους που διαφεύγουν τον έλεγχο ή την βούληση του www.schematherapy.gr.

Το www.schematherapy.gr καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να διασφαλίσει την ακρίβεια, πληρότητα, εγκυρότητα και σαφήνεια των πληροφοριών και του εν γένει περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου. Το www.schematherapy.gr όμως δεν εγγυάται, ούτε ευθύνεται έναντι των χρηστών/επισκεπτών, για την ασφάλεια και το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου. Οι χρήστες/επισκέπτες του παρόντος δικτυακού τόπου αποδέχονται την αδυναμία του www.schematherapy.gr να ελέγξει το σύνολο του περιεχομένου του και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτού. Ακόμα, το www.schematherapy.gr δεν εγγυάται ότι, η χρήση από χρήστες/επισκέπτες του δικτυακού τόπου, πληροφοριών, στοιχείων ή υλικών που περιλαμβάνονται στο περιεχόμενό του, δεν προσβάλλουν δικαιώματα τρίτων.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Όλος ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας, οι φωτογραφίες τα κείμενα, τα γραφικά, το πληροφοριακό υλικό των παρεχομένων υπηρεσιών και προϊόντων, τα εμπορικά σήματα, οι επωνυμίες, τα διακριτικά γνωρίσματα, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά για συγκεκριμένα δικαιώματα τρίτων, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία στο www.schematherapy.gr και προστατεύονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση τους όπως η αντιγραφή, τροποποίηση αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, εκμίσθωση, αποθήκευση, εκτύπωση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του δικτυακού τόπου και του περιεχομένου του από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα, εμπορικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν το www.schematherapy.gr και που εμφανίζονται στον παρόντα δικτυακό τόπο, είναι ιδιοκτησία της Ελληνικής Εταιρείας Θεραπείας Σχημάτων, του www.schematherapy.gr ή τρίτων και προστατεύονται από τους Ελληνικούς, Ευρωπαϊκούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Η χρήση τους απαγορεύεται ρητά χωρίς έγγραφη προηγούμενη άδεια του www.schematherapy.gr ή του νόμιμου δικαιούχου τους. Προϊόντα, επωνυμίες, εμπορικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα τρίτων, που εμφανίζονται στον παρόντα δικτυακό τόπο, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία αυτών, οι οποίοι φέρουν αποκλειστικά και την σχετική ευθύνη γι’ αυτά.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Το www.schematherapy.gr παρέχει το περιεχόμενο, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω αυτού «όπως ακριβώς έχουν», χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιονδήποτε τρόπο. Δεν εγγυάται ότι το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου και η ποιότητα των παρεχόμενων μέσω αυτού υπηρεσιών θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες, απαιτήσεις και προσδοκίες των χρηστών/επισκεπτών του. Οποιεσδήποτε άμεσες, επιγενόμενες, παρεπόμενες, έμμεσες ή αποθετικές ζημίες προκύψουν από την πρόσβαση στον παρόντα δικτυακό τόπο, ή τη χρήση αυτού, δεν δημιουργούν ευθύνη για το www.schematherapy.gr, τα στελέχη, υπαλλήλους ή συνεργάτες του.

Το www.schematherapy.gr σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής (αστικής ή/και ποινικής φύσεως), ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική, ή αποθετική η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ), η οποία προκύπτει για χρήστες/επισκέπτες του παρόντος δικτυακού τόπου, ή για τρίτους, από αιτία που έχει σχέση με την λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται μέσω αυτού ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Ακόμα, το www.schematherapy.gr δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για ζημία ή βλάβη, ή μόλυνση από ηλεκτρονικούς ιούς ή/και άλλα κακόβουλα προγράμματα, στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή σε άλλο ηλεκτρονικό μέσο που χρησιμοποιηθεί από χρήστη/επισκέπτη για πρόσβασή του στον παρόντα δικτυακό τόπο, ούτε ευθύνεται για ζημία που έχει σχέση με αδυναμία εκτέλεσης, λάθος, παράλειψη, διακοπή, ελάττωμα, καθυστέρηση λειτουργίας ή εκπομπής ή πτώση γραμμής συστήματος κλπ.

Ο δικτυακός τόπος, προκειμένου να διευκολύνει και εξυπηρετεί τους χρήστες/επισκέπτες του, μπορεί να παρέχει μεταξύ άλλων σύνδεση μέσω «συνδέσμων» hyperlinks, με ιστοσελίδες και δικτυακούς τόπους τρίτων, για το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την πολιτική ασφάλειας, την πληρότητα και ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, ή τους όρους χρήσης των, το www.schematherapy.gr δεν μπορεί να εγγυηθεί, ούτε φέρει ευθύνη. Η σύνδεση με αυτούς τους δικτυακούς τόπους και ιστοσελίδες γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του κάθε χρήστη/επισκέπτη.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών είναι σημαντική για εμάς και τηρούμε Πολιτική Προστασίας των Δεδομένων που είναι σύμφωνη με τους όρους που απορρέουν από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 679/2016 Ε.Ε. (GDPR) και κάθε άλλη σχετική εφαρμοστέα νομοθεσία. Μπορείτε να δείτε αναλυτικά την Πολιτική Προστασίας του www.schematherapy.gr πατώντας εδώ

COOKIES

Όπως οι περισσότερες ιστοσελίδες έτσι κι εμείς χρησιμοποιούμε cookies κατά την πρόσβαση και περιήγησή σας στο www.schematherapy.gr. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή ή άλλης ηλεκτρονικής συσκευής με την οποία αποκτά πρόσβαση στην ιστοσελίδα ο χρήστης και περιέχουν ανωνυμοποιημένες πληροφορίες, οι οποίες αφορούν τις ιστοσελίδες που επισκέπτεστε και τις συσκευές που χρησιμοποιείτε.

Τα cookies δεν προκαλούν βλάβη στο σύστημα του υπολογιστή του χρήστη και δεν πλήττουν τη λειτουργικότητά του. Τα cookies καθιστούν επίσης την πλοήγηση στο web ευκολότερη για το χρήστη, αποθηκεύοντας τις ρυθμίσεις του. Ο δικτυακός τόπος www.schematherapy.gr χρησιμοποιεί cookies για να παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες και περιεχόμενο που να καλύπτει τα ενδιαφέροντα του χρήστη/επισκέπτη. Τα παραπάνω cookies δεν περιέχουν προσωπικά προσδιορίσιμες πληροφορίες. Οι περισσότεροι browsers αυτόματα δέχονται τα cookies, αλλά ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να ρυθμίσει τον browser του ώστε να τα αποτρέπει. Ακόμα και χωρίς cookie ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιεί τις περισσότερες υπηρεσίες του www.schematherapy.gr.

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε θα βρείτε εδώ

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του www.schematherapy.gr καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ

Το www.schematherapy.gr διατηρεί το διακίωμα να τροποποιεί τους όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών και της χρήσης της σελίδας του. Στην περίπτωση αυτή υποχρεούται να ενημερώσει το παρόν κείμενο. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.