Πιστοποίηση στη Θεραπεία Σχημάτων

Διαδικασία Πιστοποίησης

Η διαδικασία πιστοποίησης στη θεραπεία σχημάτων από την ISST είναι η εξής:

  • Ο/η υποψήφιος/α που έχει ολοκληρώσει την εκπαίδευσή του στο πρόγραμμα σεμιναρίων και εποπτειών και έχει βαθμολογηθεί με 4,5 ή μεγαλύτερο (για το Advanced Level) ή 4 ή μεγαλύτερο (για το Standard Level), υποβάλλει ηλεκτρονικά αίτηση μέλους στην ISST.
  • Κατόπιν της αποδοχής της αίτησης, ο υποψήφιος καταβάλλει στην ISST το ποσό συνδρομής που ορίζεται από την ISST.
  • Η εγγραφή του ως μέλος της ISST ολοκληρώνεται με την αποστολή από τη διεθνή εταιρεία του ειδικού αριθμού μητρώου του.
  • Έπειτα, ο υποψήφιος χρειάζεται να αποστείλει σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο word) στον Υπεύθυνο Πιστοποίησης της ΕΕΘΣ τα αρχεία που απαιτούνται από την ISST (schematherapysociety.org)