Πρόγραμμα Σεμιναρίων

Σε ποιους απευθύνεται;

Το πρόγραμμα σεμιναρίων απευθύνεται σε  Ψυχολόγους και Ψυχίατρους που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Είναι κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος
  • Έχουν προηγούμενη ψυχοθεραπευτική εκπαίδευση

Η προσωπική θεραπεία των υποψηφίων θεωρείται σημαντική.

Η τελική επιλογή θα πραγματοποιηθεί έπειτα από συνέντευξη του ενδιαφερομένου και αφού ο τελευταίος έχει προσκομίσει βιογραφικό σημείωμα και 1 συστατική επιστολή.

Αποστολή Βιογραφικού στο: info@schematherapy.gr

Κύκλοι Σεμιναρίων

Module 1

(didactic: 6 ώρες | role-play: 4 ώρες)

Η βασική θεωρία: σχήματα, στρατηγικές αντιμετώπισης, τρόποι λειτουργίας, αξιολόγηση, ψυχοεκπαίδευση σχετικά με τις πυρηνικές συναισθηματικές ανάγκες των παιδιών, ιδιοσυγκρασιακοί παράγοντες, θεραπευτική σχέση (διορθωτική γονεϊκή στάση, συναισθαντική αντιπαράθεση, οριοθέτηση).

Module 2

(didactic: 6 ώρες | role-play: 4 ώρες)

Διατύπωση περίπτωσης & Πλάνο Αλλαγής: Αποσαφήνιση στόχων και αναγκών σε όρους σχημάτων / τρόπων λειτουργίας. Διατύπωση περίπτωσης με όρους σχημάτων/τρόπων λειτουργίας.

Module 3

(didactic: 6 ώρες | role-play: 4 ώρες)

Προσπέλαση του Αποστασιοποιημένου Προστάτη: Διαφορετικοί τύποι του τρόπου λειτουργίας του αποστασιοποιημένου Προστάτη. Εφαρμογή βιωματικών τεχνικών: νοερή εικόνα, σύνδεση τρόπων λειτουργίας με πρώιμες εμπειρίες στην παιδική ηλικία, διορθωτική γονεϊκή στάση, διάλογοι μεταξύ τρόπων λειτουργίας, συναισθαντική αντιπαράθεση, παίξιμο ρόλων. Εφαρμογή γνωσιακών τεχνικών: κάρτες υπενθύμισης, ημερολόγια.

Module 4

(didactic: 6 ώρες | role-play: 4 ώρες)

Κατατρόπωση του Επικριτικού / Απαιτητικού / Τιμωρητικού Γονέα: αναγνώριση γονεϊκών τρόπων λειτουργίας στη διάρκεια της συνεδρίας, σύνδεση σύνδεση τρόπων λειτουργίας με πρώιμες εμπειρίες στην παιδική ηλικία μέσω νοερής εικόνας, διορθωτική γονεϊκή στάση, διάλογοι μεταξύ τρόπων λειτουργίας, οριοθέτηση.

Module 5

(didactic: 6 ώρες | role-play: 4 ώρες)

Θεραπεία Σχημάτων για ειδικούς πληθυσμούς Ι: Οριακή Διαταραχή προσωπικότητας, Ναρκισσιστική Διαταραχή Προσωπικότητας,  cluster C:  κυρίασρχα σχήματα & τρόποι λειτουργίας, υποθέσεις για τις πηγές προέλευσης, φιλοσοφία της θεραπείας, στάδια θεραπείας, βιωματικές και γνωσιακές τεχνικές, καθορισμός ορίων, διαχείριση αυτοκτονικότητας, παγίδες των θεραπευτών.

Module 6

(didactic: 6 ώρες | role-play: 4 ώρες)

Θεραπεία Σχημάτων για ειδικούς πληθυσμούς ΙΙ: Οριακή Διαταραχή προσωπικότητας, Ναρκισσιστική Διαταραχή Προσωπικότητας,  cluster C:  κυρίαρχα σχήματα & τρόποι λειτουργίας, υποθέσεις για τις πηγές προέλευσης, φιλοσοφία της θεραπείας, στάδια θεραπείας, βιωματικές και γνωσιακές τεχνικές, καθορισμός ορίων, διαχείριση αυτοκτονικότητας, παγίδες των θεραπευτών.