Πολιτική Απορρήτου

Με την παρούσα πολιτική της, η Ελληνική Εταιρεία Θεραπείας Σχημάτων με έδρα  την Αθήνα, οδός Σισίνη αρ. 17, T.K. 11528, ΑΦΜ 997865497, Αρ. ΓΕΜΗ 15357490100 και ο ιστότοπός της «www.schematherapy.gr», (εφεξής η «Εταιρεία» ή «εμείς»), καθορίζει και γνωστοποιεί τους όρους με τους οποίους, λειτουργώντας όπως ο νόμος ορίζει ως «Υπεύθυνος Επεξεργασίας», συλλέγει, αποθηκεύει, χρησιμοποιεί και εν γένει επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας, τα οποία αυτή συλλέγει όταν επισκέπτεστε, εγγράφεστε ή χρησιμοποιείτε το δικτυακό τόπο μας.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου περιγράφει επίσης τον τρόπο χρήσης, κοινοποίησης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων σας, τις επιλογές που διαθέτετε αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα σας, καθώς και πώς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας είναι σύμφωνη με όσα ορίζουν ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 679/2016 Ε.Ε. (GDPR), ο νόμος 4624/2019  και κάθε άλλη σχετική εφαρμοστέα νομοθεσία.

Τι είναι τα Προσωπικά Δεδομένα;

Ο όρος «προσωπικά δεδομένα», αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), τηλέφωνο επικοινωνίας, επάγγελμα κ.ά., οι οποίες προσδιορίζουν ή μπορούν να προσδιορίσουν  την ταυτότητά σας, εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα» ή «Δεδομένα».

Τι είναι η  Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων;

Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή,  καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή ή μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, κοινολόγηση με διαβίβαση, διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, συσχέτιση ή συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή ή καταστροφή.Η παραχώρηση των Δεδομένων σας μπορεί να είναι απαραίτητη για να επιτευχθούν οι σκοποί που προσδιορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου ή να είναι προαιρετική.

Εάν αρνηθείτε να παραχωρήσετε τα στοιχεία που επισημαίνονται ως υποχρεωτικά στο Δικτυακό Τόπο, θα είναι αδύνατο να επιτευχθεί ο βασικός σκοπός για τον οποίο συλλέγονται τα συγκεκριμένα Δεδομένα, και μπορεί, για παράδειγμα, να καταστεί αδύνατη για εμάς η παροχή υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες στο Δικτυακό Τόπο μας.

Η παραχώρηση επιπρόσθετων Δεδομένων, πέραν εκείνων που επισημαίνονται ως υποχρεωτικά, είναι προαιρετική και δεν επιφέρει συνέπειες σχετικά με τους κύριους σκοπούς της συλλογής Δεδομένων, αφού η παραχώρησή τους χρησιμεύει αποκλειστικά στη βελτιστοποίηση της ποιότητας των παρεχόμενων από εμάς υπηρεσιών.

Ποια Προσωπικά Δεδομένα σας συλλέγουμε;

Φροντίζουμε να συλλέγουμε μόνο τα απολύτως απαραίτητα Προσωπικά Δεδομένα σας, τα οποία είναι κατάλληλα και σαφή για τον σκοπό που προορίζονται. Αυτά τα Δεδομένα περιλαμβάνουν τα εξής:

α. Δεδομένα που οι ίδιοι μας παρέχετε και σας αφορούν όπως π.χ. ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), όνομα, επίθετο, επάγγελμα, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου εφόσον σας ζητηθούν ενόψει της εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε Υπηρεσίες προσφερόμενες από εμάς όπως π.χ. εκδήλωση ενδιαφέροντος για εγγραφή στα εκπαιδευτικά προγράμματα, τα συνέδρια κλπ.

β. Δεδομένα που μας παρέχετε κατά τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης με εμάς όπως ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), όνομα, επίθετο, επάγγελμα, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, ΑΦΜ.

γ.  Δεδομένα που μας παρέχετε όταν κάνετε εγγραφή σε newsletter μας.

δ. Δεδομένα για τις υπηρεσίες που κατά προτίμηση επιλέγετε συνήθως. Προκειμένου να σας προτείνουμε προϊόντα ή υπηρεσίες του ενδιαφέροντός σας και να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο την εμπειρία της περιήγησής σας μαζί μας. Φυσικά, έχετε πάντα την επιλογή να μην μοιράζεστε τέτοια στοιχεία μαζί μας.

ε. Στοιχεία επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας μας.

Κατά τη συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων, θα σας ενημερώνουμε πάντα ποια δεδομένα είναι απαραίτητα σε σχέση με μια συγκεκριμένη υπηρεσία.

Χρήση cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας

Όπως οι περισσότερες ιστοσελίδες έτσι κι εμείς χρησιμοποιούμε cookies κατά την πρόσβαση και περιήγησή σας στο www.schematherapy.gr. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή ή άλλης ηλεκτρονικής συσκευής με την οποία αποκτά πρόσβαση στην ιστοσελίδα ο χρήστης και περιέχουν ανωνυμοποιημένες πληροφορίες, οι οποίες αφορούν τις ιστοσελίδες που επισκέπτεστε και τις συσκευές που χρησιμοποιείτε.

Κατηγορίες cookies που χρησιμοποιούμε:

1. Απαραίτητα Cookies : Επιτρέπουν την ορθή λειτουργία του δικτυακού τόπου σε κάθε επίσκεψη από χρήστες. Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, δεν έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε αν θα απορρίψετε την εγκατάσταση των cookies αυτών, καθώς χωρίς αυτά δεν θα ήταν τεχνικά εφικτή η παροχή υπηρεσιών εκ μέρους μας.

2. Cookies Analytics και Marketing: Μερικά Cookies συλλέγουν πληροφορίες που αφορούν τη συμπεριφορά του χρήστη σε κάθε επίσκεψη, πόσες σελίδες επισκέφτηκε, ποιες, περιεχόμενο που ενδεχομένως είναι μεγαλύτερης σημασίας για το χρήστη, προϊόντα που αρέσουν στο χρήστη με σκοπό την προώθηση των κατάλληλων προϊόντων σε σχέση με τις προτιμήσεις του χρήστη. 

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί την υπηρεσία Goοgle Analytics (με λειτουργία ανωνυμοποίησης) για την καταγραφή επικεψιμότητας του schematherapy.gr. Ο χρόνος διατήρησης των δεδομένων που συλλέγονται είναι 26 μήνες.

Πώς μπορείτε να ελέγχετε τα cookies μέσω του browser

Ο κάθε χρήστης του www.schematherapy.gr έχει τη δυνατότητα να αλλάξει τις ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησης (web browser) που χρησιμοποιεί σε σχέση με τα cookies και την αποδοχή τους.

Κατά την πλοήγηση σας στην ιστοσελίδα θα κληθείτε να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την αποθήκευση των cookies και την επεξεργασία των δεδομένων σας που λαμβάνονται μέσω αυτών. Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα πλοήγησής σας στο Διαδίκτυο με τέτοιο τρόπο ώστε να ενημερώνεστε για τη χρήση των cookies και να ορίζετε την προστασία απορρήτου που επιθυμείτε, επιλέγοντας μεταξύ μέγιστης προστασίας και ελάχιστης προστασίας (για παράδειγμα «να γίνεται πάντα αποδοχή cookies») καθώς και ενός ενδιάμεσου επιπέδου προστασίας. Αυτές οι ρυθμίσεις απορρήτου θα παρουσιάζονται ευκρινώς και με εύληπτο τρόπο. Πρέπει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι η απόρριψη των cookies ενδέχεται να έχει ως συνέπεια να γίνει πιο δύσκολη ή αδύνατη η χρήση ορισμένων τμημάτων της ιστοσελίδας.

Cookies Τρίτων

Εάν μας ακολουθείτε ή έρθετε σε επαφή μαζί μας μέσω κάποιας από τις σελίδες μας σε πλατφόρμες μέσων επικοινωνίας ή κοινωνικής δικτύωσης τρίτων μερών, όπως το Instagram, το Facebook, Google, τα στοιχεία που θα παράσχετε ή θα λάβετε θα υπόκεινται στην πολιτική των cookies του τρίτου μέρους, γι’ αυτό σας συμβουλεύουμε να ενημερώνεστε γι’ αυτήν πριν δώσετε τη συγκατάθεσή σας.

Νόμιμη βάση επεξεργασίας των Δεδομένων σας

Νόμιμη βάση επεξεργασίας των δεδομένων σας είναι κατά περίπτωση α. η εξυπηρέτηση της συμβατικής μας σχέσης, β. η συγκατάθεσή σας, όπου απαιτείται (π.χ. για αποστολή newsletter) και γ. οι υποχρεώσεις της Εταιρίας που πηγάζουν από τον νόμο.

Πώς χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας;

Κατά περίπτωση χρησιμοποιούμε τα Δεδομένα σας:

1. Για την Παροχή Υπηρεσιών: Επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα σας προκειμένου να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες που επιλέγετε μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου.

2. Για την συλλογή πληροφοριών από τους χρήστες/επισκέπτες (feedback) σχετικά με τις προσφερόμενες υπηρεσίες του www.schematherapy.gr και τη βελτίωσή τους με βάση τις πληροφορίες που συλλέχθηκαν.

3. Για την Επικοινωνία μας μαζί σας: Χρησιμοποιούμε τα Δεδομένα σας για να απαντήσουμε στα αιτήματα/ερωτήματα που υποβάλλετε, ή/και στα τυχόν παράπονα. Το κάνουμε αυτό με βάση τις συμβατικές μας υποχρεώσεις προς εσάς, τις νομικές μας υποχρεώσεις αλλά και τα νόμιμα συμφέροντά μας ώστε να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση και να είμαστε σε θέση να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας με βάση τη δική σας προσωπική εμπειρία.

4. Για την Αποστολή ενημερωτικού και διαφημιστικού δελτίου (newsletter): Με τη συγκατάθεσή σας, θα χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα, προκειμένου να σας ενημερώνουμε μέσω e-mail για υπηρεσίες που σχετίζονται με τις προτιμήσεις σας. Έχετε τη δυνατότητα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση αυτή οποιαδήποτε στιγμή με απλό τρόπο ενώ η εγγραφή σας στην υπηρεσία πραγματοποιείται μέσω της double opt-in επιλογής.

5. Για να εξασφαλίσουμε ότι θα σας εμφανίζεται  πάντα το πιο ενδιαφέρον περιεχόμενο στο Δικτυακό μας Τόπο, θα χρησιμοποιήσουμε τα Δεδομένα που μας έχετε παράσχει δίνοντάς μας τη συγκατάθεσή σας να λαμβάνετε ειδοποιήσεις ή τη συγκατάθεσή σας για την τοποθέτηση cookies στη συσκευή σας.

6. Για την προστασία του λογαριασμού σας από απάτες και άλλες παράνομες δραστηριότητες: Αυτό περιλαμβάνει τη χρήση των Δεδομένων σας για τη συντήρηση, ενημέρωση και προστασία του λογαριασμού σας. Παρακολουθούμε επίσης τη δραστηριότητα περιήγησης μαζί μας για να εντοπίσουμε και να επιλύσουμε γρήγορα τυχόν προβλήματα και να προστατέψουμε την ακεραιότητα της ιστοσελίδας μας. Όλα τα παραπάνω αποτελούν μέρος του νόμιμου συμφέροντός μας.

Αποδέκτες των Δεδομένων σας

Πρόσβαση στα Δεδομένα σας έχει αποκλειστικά και μόνο η Εταιρεία και οι συνεργαζόμενοι με εμάς τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών, οι οποίοι επεξεργάζονται τα Δεδομένα σας ως Εκτελούντες την Επεξεργασία για λογαριασμό μας και σύμφωνα με τις οδηγίες και τις εντολές μας.

Εκτελούντες την επεξεργασία: Τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της Εταιρείας, για παράδειγμα για την φιλοξενία, διαχείριση και συντήρηση της ιστοσελίδας μας, διανομή email, έρευνα και ανάλυση, λογιστικές και νομικές υπηρεσίες.  Με τους τρίτους παρόχους υπηρεσιών συνάπτουμε συμφωνίες που τους υποχρεώνουν να εφαρμόζουν κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Άλλοι τρίτοι φορείς, στον βαθμό που απαιτείται για τους εξής σκοπούς: τη συμμόρφωση μετά από αίτημα οργάνου της Ελληνικής Πολιτείας, δικαστική απόφαση ή ισχύοντα νόμο, την αποτροπή παράνομων χρήσεων των Δικτυακών Τόπων και Apps μας ή παραβιάσεων των Όρων Χρήσης των Δικτυακών Τόπων και Apps μας και των πολιτικών μας, η δική μας προστασία από αξιώσεις τρίτων, και η συμβολή στην αποτροπή ή έρευνα περιπτώσεων απάτης.

Η πολιτική που εφαρμόζουμε με τους τρίτους Εκτελούντες την Επεξεργασία των Δεδομένων σας σύμφωνα με τα ανωτέρω:

Παρέχουμε μόνο τις πληροφορίες που χρειάζονται για την εκτέλεση των συγκεκριμένων υπηρεσιών.

Τα Δεδομένα σας μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς που καθορίζουμε στη σύμβασή μας μαζί τους.

Αν σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες τους, οποιαδήποτε από τα δεδομένα που κατέχουν  θα διαγραφούν ή θα καταστούν ανώνυμα.

Οι Εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό μας έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά με την Εταιρεία να τηρούν εχεμύθεια, να μην επεξεργάζονται τα δεδομένα σας για σκοπούς άλλους και χωρίς την άδεια μας, να λαμβάνουν κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας και γενικά να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Κανονισμό 979/2016/ΕΕ (GDPR).

Μεταφορά Δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε (ή επεξεργαζόμαστε) στο πλαίσιο του Δικτυακού Τόπου μας, θα αποθηκεύονται εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Χρόνος διατήρησης των Δεδομένων

Διατηρούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας τον απολύτως απαραίτητο χρόνο για να εκπληρώσουμε τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου αλλά και την τήρηση των νόμιμων υποχρεώσεών μας.

Σύμβαση παροχής υπηρεσιών: Τα δεδομένα σας θα διατηρηθούν για όσο χρόνο διαρκεί η συμβατική μας σχέση και μετά τη λήξη της για όσο χρόνο απαιτείται για τις νόμιμες υποχρεώσεις μας (φορολογικές κλπ). Στη συνέχεια θα διαγραφούν πλήρως ή θα καταστούν ανώνυμα.

Newsletter : Η δήλωση συγκατάθεσής σας για αποστολή ενημερωτικού δελτίου (newsletter) τηρείται για όσο χρόνο σας αποστέλλεται newsletter από την Εταιρεία και πάντως όχι περισσότερο από έξι μήνες από τη διακοπή αποστολής του. Στο τέλος αυτής της περιόδου διατήρησης, τα δεδομένα σας θα διαγραφούν πλήρως ή θα καταστούν ανώνυμα, έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν με μη αναγνωρίσιμο τρόπο για στατιστική ανάλυση και επιχειρηματικό προγραμματισμό.

Ασφάλεια των Δεδομένων σας

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων σας, έχουμε λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία. Χρησιμοποιούμε τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια.

Ο ισότοπος www.schematherapy.gr χρησιμοποιεί ασφαλές πρωτόκολλο επικοινωνίας (Secure Sockets Layer – SSL) με 256-bit κρυπτογράφηση. Η τεχνολογία αυτή επιτρέπει την ασφαλή επικοινωνία μεταξύ του χρήστη και της πλατφόρμας μας.

Τα δικαιώματά σας ως υποκείμενο των Δεδομένων

1. Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα: Έχετε το δικαίωμα να γνωρίζετε αν τα δεδομένα σας υφίστανται επεξεργασία, πώς και για ποιο σκοπό.

2. Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων καθώς και τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων που σας αφορούν.

3. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Δικαιούστε να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

4. Δικαίωμα στη λήθη: Όταν δεν επιθυμείτε πλέον την επεξεργασία και διατήρηση προσωπικών σας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή τους, υπό την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα δεν τηρούνται για κάποιο συγκεκριμένο νόμιμο και δηλωμένο σκοπό.

5. Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων: Δικαιούστε να λάβετε ή να ζητήσετε τη μεταφορά των δεδομένων σας, σε μηχαναγνώσιμη μορφή σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον το επιθυμείτε.

6. Έχετε δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεών σας ως προς την επεξεργασία.

7. Έχετε δικαίωμα εναντίωσης και ανάκλησης συγκατάθεσης στην επεξεργασία των Δεδομένων σας.

Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Δεδομένων σας και εμείς θα σταματήσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας, αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματός σας. Εάν έχετε δηλώσει τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με μελλοντική ισχύ.

 Σε περίπτωση που βασιζόμαστε στο νόμιμο συμφέρον μας:Σε περιπτώσεις όπου επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με βάση το νόμιμο συμφέρον μας, μπορείτε να μας ζητήσετε να σταματήσουμε για λόγους που σχετίζονται με την προσωπική σας κατάσταση. Πρέπει τότε να το πράξουμε αν δεν πιστεύουμε ότι έχουμε νόμιμο επιτακτικό λόγο να συνεχίσουμε να επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα.

8. Δικαίωμα Καταγγελίας: Έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ταχυδρομική δ/νση Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210. 6475600, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) contact@dpa.gr), αν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας παραβιάζει το ισχύον εθνικό και κανονιστικό πλαίσιο δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. 

Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας;

Για να ασκήσετε τα δικαιώματα σας μπορείτε να μας υποβάλλετε σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info.schematherapy.gr και εμείς θα το εξετάσουμε και θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.

Απαντάμε στα Αιτήματά σας δωρεάν χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός (1) ενός μηνός από τότε που θα λάβουμε το αίτημά σας. Σε περίπτωση που στο χρονικό αυτό διάστημα του ενός μηνός, δεν είμαστε σε θέση να απαντήσουμε λόγω της πολυπλοκότητας του αιτήματος ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, θα σας ενημερώσουμε εντός του μήνα αν χρειαστούμε επιπλέον χρόνο ώστε να απαντήσουμε στο αίτημά σας.

Αν επιθυμείτε την ανάκληση της συγκατάθεσης σας για αποστολή ενημερωτικού δελτίου (newsletter) μπορείτε να την πραγματοποιείτε με την επιλογή του σχετικού συνδέσμου που βρίσκεται στο κάτω μέρος κάθε newsletter.

Εφαρμοστέο δίκαιο κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας

Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, το νόμο 4624/2019 και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Τροποποίηση της Πολιτικής Απορρήτου Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου ενημερώνεται όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Οποιαδήποτε αλλαγή στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου θα ισχύει μόλις η επικαιροποιημένη Πολιτική Απορρήτου αναρτηθεί στην παρούσα ιστοσελίδα.Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε, ανά τακτά διαστήματα, την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας.